ปรับปรุงล่าสุด 09/10/2562

Vegan-friendly Skincare

เชื่อในพลังของในธรรมชาติ เคารพสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ของอานน์ เซโมแนงจึงได้มีการพัฒนาให้ปราศจากการทดลองกับสัตว์ และไม่มีส่วนผสมที่ได้จากสัตว์