ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 141 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.22
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.82
  • การบริการ/อัธยาศัย8.62
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.59

รางวัลที่ได้รับ

6 ยอดขาย Lv 6/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
5 จำนวนลูกค้า Lv 5/9