ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 112 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.14
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.62
  • การบริการ/อัธยาศัย8.55
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.43

รางวัลที่ได้รับ

5 ยอดขาย Lv 5/9
4 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 4/9
5 จำนวนลูกค้า Lv 5/9